เลือกภาษา
Wellness Program (โปรแกรมสุขภาพดี)

เพื่อการส่งเสริม การป้องกัน การฟื้นฟูสุขภาพ และบำรุงรักษาสุขภาพให้ปกติแข็งแรงให้ยาวนานที่สุด ตลอดช่วงอายุขัยของคนๆนั้น

Wellness Program เป็นวิธีการดูแลสุขภาพ เพื่อการทำนุบำรุงให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลมากที่สุด โดยกระบวนการต่างๆ ดังนี้

 • การปรับสมดุล กรด-ด่าง ภายในเซลล์ และร่างกาย
 • การปรับสภาพโครงสร้าง ทั้งภายใน – ภายนอก ของเซลล์ร่างกาย
 • การปรับสมดุลพลังงานทั้งเรื่องการสร้างและการใช้พลังงานของเซลล์
 • การลด หรือป้องกันภาวะออกซิเดชั่นภายในเซลล์ เพื่อชะลอความเสื่อมของเซลล์
 • การลดหรือป้องกันภาวะการอักเสบเรื้อรัง ภายในเซลล์ และร่างกาย
 • การปรับสมดุลระบบการเผาพลาญ และระบบการสร้างพลังงานภายในไมโตคอนเดรีย
 • การปรับสมดุลเกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ โรคมะเร็ง และโรคภูมิแพ้ตนเอง  ฯลฯ
 • กระตุ้น การซ่อมแซม เซลล์และดีเอ็นเอ ของเซลล์
   
ข้อบ่งชี้
 1. บุคคลที่รักสุขภาพ ที่ต้องการให้สุขภาพแข็งแรงตลอดอายุขัย
 2. บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ
 3. บุคคลที่กำลังเป็นโรคต่างๆ  หรือมีภาวะแทรกซ้อนของโรคนั้นๆ
 4. บุคคลที่มีผลแทรกซ้อน จากการรักษาโดยวิธี การแพทย์แผนปัจจุบัน และวิธีการแพทย์อื่นๆ
 5. บุคคลที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี  เยาว์วัย  มีความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า   และอื่นๆ
 6. บุคคลที่ต้องการปรึกษาแพทย์เพื่อความต้องการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ และความต้องการส่วนบุคคลได้ตามความเหมาะสม

วิธีการรักษา
ขั้นตอนที่ 1.  ตรวจสุขภาพตามแนวเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Check Up)

 • การตรวจเกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
 • การตรวจเกี่ยวกับภาวการณ์อักเสบเรื้อรัง
 • การตรวจเกี่ยวกับความยาวของเทโลเมียร์
 • การตรวจเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกัน และป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคภูมิทำลายตัวเอง อัมพฤต อัมพาต และโรคมะเร็ง
 • การตรวจความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
 • การตรวจยีนต่างๆ
 • การตรวจสารพิษต่างๆ 
 • การตรวจภาวการณ์เสื่อมของร่างกาย

ขั้นตอนที่ 2. การขจัดสารพิษ หรือสิ่งปนเปื้อนภายในร่างกาย (Detoxification)

 • ทางเลือด         (Chelation)
 • ทางลำไส้         (Colon Therapy)
 • ทางตับ และ น้ำดี     (Liver Detoxification )
 • ทางระบบน้ำเหลือง     (lymphatic Detoxification)
 • ทางอารมณ์         (Mood detox & Stress Management & Music Therapy)

ขั้นตอนที่ 3. การฟื้นสภาพความเยาว์วัยในระดับเซลล์ (Rejuvenation) รวมทั้งการเสริมสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าแก่เดิมๆ ประกอบด้วย  

 • Optimization
 • Revitalization 
 • Rejuvenation
 • Regeneration
   
ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสม

ประมาณ 10-20 ครั้ง หรือมากกว่า (สามารถทำได้ 1-4 ครั้ง /เดือน หรือ ตามคำแนะนำของแพทย์)

ข้อห้าม

ไม่มี (ตามคำแนะนำของแพทย์)

อาการหลังการทำ
 • มีอาการสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
 • นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้น
 • มีกำลังมากขึ้น กระฉับกระเฉง
 • ผิวพรรณสดใส นุ่ม เนียน ลื่น
 • กระดูก ข้อต่อ เล็บ แข็งแรงมากขึ้น

J Biohealth, Bioactive Peptide อาหารเสริม และนวัตกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านที่สุดในเวลานี้

ติดต่อเรา
Tel: 088 830 1890
Tel: 081 542 9685
Tel: 089 291 4443
Email: JongsawadiClinic@gmail.com