เลือกภาษา
Atherosclerosis Prevention & Reju Program

เพื่อป้องกัน รักษา และลดผลข้างเคียงจากความเสื่อมของเส้นเลือดแดงจากสาเหตุต่างๆ

 1. Vascular Detox  ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสม  สามารถทำได้ 1ครั้ง/สัปดาห์ X 20 ครั้ง (Chelation, Pluque X, Phosphatidyl choline, ALA, Metabolism infusion, Cardiovascular care)
 2. H.O.T หรือ Ozone  ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสม  สามารถทำได้ 3 ครั้ง/สัปดาห์  ความถี่ 4-6 สัปดาห์
 3. Hyperthermia  ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสม  สามารถทำได้ 3 ครั้ง/สัปดาห์  ความถี่ 4-6 สัปดาห์
 4. Vitamin D injection   สำหรับผู้ป่วยที่มีระดับวิตามิน D ต่ำ
 5. MSC  จำนวน 10-15 ล้านเซลล์ (หรือ 30 ล้านเซลล์) ให้ทำ 2 ครั้ง ระยะห่าง 1-3 เดือน
 6. Heart cell + Artery cell  สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 4-6 สัปดาห์
 7. Placenta extreacted  ทุก 1-3 เดือน

 

Home Medication

 • Cell essential 2X2 oral pc
 • J-imm 1x1 oral ac 
 • Omega 3  1X1 oral hs
 • J-pep 10 กรัม/วัน
 • Resveratrol  1X1 oral
 • Co Q 10  60-100 mg/day
 • Vitamin B complex  1X2 oral pc

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์

Lab

 • Basic check up
 • Oxidative stress
 • Imflamation marker
 • Vitamin D level
 • Telomere length
 • Lab for Pre-CT
   
ข้อบ่งชี้
 • สำหรับบุคคลที่รักสุขภาพ ต้องการป้องกันโรคเส้นเลือดสมองผิดปกติ เส้นเลือดหัวใจผิดปกติ
 • บุคคลที่มีความเสี่ยง เช่น  โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • ภาวะอ้วน, อ้วนลงพุง
 • โรคเก๊าท์
 • มีญาติหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต 
 • บุคคลที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเส้นเลือดหัวใจผิดปกติ
 • บุคคลที่สูบบุหรี่มากกว่า 1 ซอง/วัน ต่อเนื่องมามากกว่า 1 ปี
 • บุคคลที่ไม่ออกกำลังกาย
 • บุคคลที่มีความเครียดสูง
 • บุคคลที่ดื่มเหล้าหนัก
จุดเด่นของโปรแกรม

ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพเส้นเลือดที่ผิดปกติ เช่น แข็ง ตีบตัน จากภาวะที่มีไขมันไปอุดตันที่หลอดเลือด
ดูแลให้เส้นเลือดมีสภาพยืดหยุ่นได้ดีขึ้น ไม่แข็ง ไม่ตีบตัน ไม่เปราะแตกง่าย

ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสม

ตามคำแนะนำของแพทย์

ข้อห้าม
 1. G-6-PD
 2. ไตวายเรื้อรัง
อาการหลังการทำ
 1. ทำให้สดชื่น มีชีวิตชีวา
 2. หลอดเลือดสะอาดขึ้น ประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดดีขึ้น

J Biohealth, Bioactive Peptide อาหารเสริม และนวัตกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านที่สุดในเวลานี้

ติดต่อเรา
Tel: 088 830 1890
Tel: 081 542 9685
Tel: 089 291 4443
Email: JongsawadiClinic@gmail.com