เลือกภาษา
Stem Cell

"สเต็มเซลล์"

หรือเซลล์ต้นกำเนิด เป็นเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ในร่างกายของเราที่ยังไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมีความสามารถเพิ่มจำนวน และพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้จากประวัติทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่า สเต็มเซลล์ใช้รักษาโรคและอาการป่วยที่หลากหลาย รวมถึงเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenative Medicine) ในปัจจุบันมีหลายโรคที่ประสบความสำเร็จในการรักษา เช่น โรคมะเร็ง โรคความผิดปกติของเลือด (ธาลัสซีเมีย) และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง


"Stem cells"

Stem cells are naive, undifferentiated cells present in our body which have the ability to multiply and differentiate into specific cells. Medical advancements have shown stem cells to be effective in treating a anumber of life threatening diseases while also having  major success in the area of regenerative medicine and rejuvenation. The cells which are found are either hematopoietic cells, which are blood related cells or non-hematopoietic cells, which are tissue cells that can differentiate into the various organs in the body.

 

สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ สามารถรักษาโรคร้ายแรงต่างๆได้

stem cells can cure a variety of diseases and illnesses

 

ทำไมจึงควรเก็บสเต็มเซลล์

สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ เซลล์ที่ล้ำค่าที่สุดของเซลล์ต้นกำเนิด

สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ (Hematopoietic Stem Cell) เป็นแหล่งที่มาสำคัญของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และนำมาใช้ในการฟื้นฟูเซลล์เม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้นกันให้กับผู้ป่วย ภายหลังจากที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลาย เนื่องจากได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสี โดยสเต็มเซลล์จะนำมาปลูกถ่ายผ่านเส้นเลือดดำ และจะเดินทางไปยังไขกระดูก ทำให้เกิดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีเซลล์เม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันตามปกติ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้มากกว่า 85 ชนิดเช่น โรคในกลุ่มมะเร็ง โรคความผิดปกติของเลือด โรคข้อบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน โรคความผิดปกติของเมตาโบลิซึ่มและอาการของโรคไขกระดูกล้มเหลว ตัวอย่างเช่น

กลุ่มโรคมะเร็ง ได้แก่ โรคมะเร็งของเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิด เช่น
1. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2. โรคมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ

กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการทำงานของเซลล์ไขกระดูก เช่น
1. โรคโลหิตจางชนิด Aplistic (Severe Aplastic Anemia)
2. โรคโลหิตจางชนิด Fanconi (Fanconi Anemia)
3. Pure Red Cell Aplasia
4. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)
5. Amegakaryocytosis / Congenital thrombocytopenia

กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด เช่น
1. Combined Immunodeficiency (CID)
2. Severe Combined Immunodeficiency (SCID)
3. ADA or PNP Deficiency
4. Common Variable Immunodeficiency Disease (CVID)
5. Hypogammaglobulinemia
6. Wiskott-Aldrich Syndrome

กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดแดง เช่น
1. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
2. โรคโลหิตจางชิคเกิลเซลล์ (Sickle Cell disease)

กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบการเผาผลาญอาหาร (Metabolism) เช่น
1. Adrenoleukodystrophy (ALD)
2. Metachromaticleukodystrophy
3. Globoid CellLeukodystrophy (Krabbe Disease)
4. Alpha-mannosidosis
5. Hurler Syndrome
6. Hurler-Scheie Syndrome
7. Hunter's Syndrome
8. Sanfilippo Sundrome
9. Niemann-Pick Syndrome, types A and B
10. Tay Sachs Disease


Why stem cells should be stored?

Every baby's stem cells should be stored as an insurance for future good health. Currently, stem cells are considered standard treatment for a variety of disease which an individual may develop, whether or not there is family history.

Cord Blood Stem Cells:

Cancers, including all types of cancers related to blood, such as:
Leukemia, Lymphoma and cances at different organs.

Disease relating to disorders of bone-marrow cells, such as:
1. Severe Aplastic Anemia
2. Fanconi Anemia
3. Pure Red Cell Aplasia
4. Paroxysmal Noctumal Hemoglobinuria (PNH)
5. Amegakaryocytosis / Congenital Thrombocytopenia

Primary immunodeficiency
1. Combined immunodefiency (CID)
2. Severe Combined immunodefiency (SCID)
3. ADA or PNP Defiency
4. Common Variable Immunodefiency Diseased (CVID)
5. Hypogammaglobulinemia
6. Wiskott-Aldrich Syndrome

Diseases from Hematopoiesis disorders, such as:
1. Thalassemia
2. Sickle Cell Disease

Diseases caused from disorders of metabolism, such as:
1. Andrenoleukodystrophy (ALD)
2. Metachromaticleukodystrophy
3. GloboidCellLeukodystrophy (Krabbe Disease)
4. Alpha-mannosiclosis
5. Hurier Sundrome
6. Hurler-Scheie Syndrome
7. Hunter's Sundrome
8. Sanfilippo Syndrome
9. Niermann-Pick Syndrome, type A and B
10. Tay Sachs Disease
 

24 พ.ค. 2561 20:13   1139 Views
ส่งต่อบทความนี้ให้ผู้อื่น
FACEBOOK
LINE
บทความน่าสนใจ
บทความทั้งหมด
"สเต็มเซลล์" หรือเซลล์ต้นกำเนิด เป็นเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ในร่างกายของเราที่ยังไม่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมีความสามารถเพิ่มจำนวน และพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้จากประวัติทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่า สเต็มเซลล์ใช้รักษาโรคและอาการป่วยที่หลากหลาย รวมถึงเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenative Medicine) ในปัจจุบันมีหลายโรคที่ประสบความสำเร็จในการรักษา เช่น โรคมะเร็ง โรคความผิดปกติของเลือด (ธาลัสซีเมีย) และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง "Stem cells" Stem cells are naive, undifferentiated cells present in our body which have the ability to multiply and differentiate into specific cells. Medical advancements have shown stem cells to be effective in treating a anumber of life threatening diseases while also having  major success in the area of regenerative medicine and rejuvenation. The cells which are found are either hematopoietic cells, which are blood related cells or non-hematopoietic cells, which are tissue cells that can differentiate into the various organs in the body.   สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ สามารถรักษาโรคร้ายแรงต่างๆได้ stem cells can cure a variety of diseases and illnesses   ทำไมจึงควรเก็บสเต็มเซลล์ สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ เซลล์ที่ล้ำค่าที่สุดของเซลล์ต้นกำเนิด สเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ (Hematopoietic Stem Cell) เป็นแหล่งที่มาสำคัญของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และนำมาใช้ในการฟื้นฟูเซลล์เม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้นกันให้กับผู้ป่วย ภายหลังจากที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลาย เนื่องจากได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสี โดยสเต็มเซลล์จะนำมาปลูกถ่ายผ่านเส้นเลือดดำ และจะเดินทางไปยังไขกระดูก ทำให้เกิดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีเซลล์เม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันตามปกติ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้มากกว่า 85 ชนิดเช่น โรคในกลุ่มมะเร็ง โรคความผิดปกติของเลือด โรคข้อบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน โรคความผิดปกติของเมตาโบลิซึ่มและอาการของโรคไขกระดูกล้มเหลว ตัวอย่างเช่น กลุ่มโรคมะเร็ง ได้แก่ โรคมะเร็งของเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิด เช่น 1. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 2. โรคมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการทำงานของเซลล์ไขกระดูก เช่น 1. โรคโลหิตจางชนิด Aplistic (Severe Aplastic Anemia) 2. โรคโลหิตจางชนิด Fanconi (Fanconi Anemia) 3. Pure Red Cell Aplasia 4. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) 5. Amegakaryocytosis / Congenital thrombocytopenia กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด เช่น 1. Combined Immunodeficiency (CID) 2. Severe Combined Immunodeficiency (SCID) 3. ADA or PNP Deficiency 4. Common Variable Immunodeficiency Disease (CVID) 5. Hypogammaglobulinemia 6. Wiskott-Aldrich Syndrome กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดแดง เช่น 1. โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 2. โรคโลหิตจางชิคเกิลเซลล์ (Sickle Cell disease) กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบการเผาผลาญอาหาร (Metabolism) เช่น 1. Adrenoleukodystrophy (ALD) 2. Metachromaticleukodystrophy 3. Globoid CellLeukodystrophy (Krabbe Disease) 4. Alpha-mannosidosis 5. Hurler Syndrome 6. Hurler-Scheie Syndrome 7. Hunter's Syndrome 8. Sanfilippo Sundrome 9. Niemann-Pick Syndrome, types A and B 10. Tay Sachs Disease Why stem cells should be stored? Every baby's stem cells should be stored as an insurance for future good health. Currently, stem cells are considered standard treatment for a variety of disease which an individual may develop, whether or not there is family history. Cord Blood Stem Cells: Cancers, including all types of cancers related to blood, such as: Leukemia, Lymphoma and cances at different organs. Disease relating to disorders of bone-marrow cells, such as: 1. Severe Aplastic Anemia 2. Fanconi Anemia 3. Pure Red Cell Aplasia 4. Paroxysmal Noctumal Hemoglobinuria (PNH) 5. Amegakaryocytosis / Congenital Thrombocytopenia Primary immunodeficiency 1. Combined immunodefiency (CID) 2. Severe Combined immunodefiency (SCID) 3. ADA or PNP Defiency 4. Common Variable Immunodefiency Diseased (CVID) 5. Hypogammaglobulinemia 6. Wiskott-Aldrich Syndrome Diseases from Hematopoiesis disorders, such as: 1. Thalassemia 2. Sickle Cell Disease Diseases caused from disorders of metabolism, such as: 1. Andrenoleukodystrophy (ALD) 2. Metachromaticleukodystrophy 3. GloboidCellLeukodystrophy (Krabbe Disease) 4. Alpha-mannosiclosis 5. Hurier Sundrome 6. Hurler-Scheie Syndrome 7. Hunter's Sundrome 8. Sanfilippo Syndrome 9. Niermann-Pick Syndrome, type A and B 10. Tay Sachs Disease  
อ่านบทความ
ถอดรหัสพรสวรรค์ผ่านรหัสพันธุกรรม   อัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ของคน บางครั้งก็ไม่ได้ฉายแววออกมาให้ทราบได้เอง บางคนกว่าจะค้นพบศักยภาพและความสามารถของตัวเอง ก็อาจพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครอง มีส่วนสำคัญในการช่วยค้นหาศักยภาพแฝงเหล่านั้นได้และใช้ประกอบการวางแผน ร่วมกับ บุตรหลานท่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุตรหลานได้ตรงจุด และมีความสุขอย่างสมวัย ครั้งแรกในประเทศไทย! กับนวัตกรรมการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ในตัวเด็กที่แม่นยำและรวดเร็วที่สุด ด้วยชุดตรวจ GenomeME Genius Passport ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีไบโอชิพ (Bio-Chip) มาใช้ในการตรวจยีนเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ทั้ง 11 ด้าน เพื่อค้นหาศักยภาพแฝงหรือความได้เปรียบที่ซ่อนอยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุตรหลานท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด และมีความสุขสมวัย   ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการตรวจวิเคราะห์ยีนพรสวรรค์ของบุคคล สามารถตรวจสอบทักษะที่โดดเด่นของบุคคลนั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย สามาธิ กล้ามเนื้อ ความคิด ความจำ อารมณ์ IQ คณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี ศิลปะ ผู้ปกครองสามารถนำผลการตรวจวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม ในการเสริมสร้างพัฒนาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของลูกน้อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสุข   อัจฉริยะสร้างได้! คุณรู้หรือไม่ว่า ลูกคุณมีพรสวรรค์อะไรซ่อนอยู่? รหัสลับ บนดีเอ็นเอ บอกคุณได้...   ถอดรหัสพรสวรรค์ ผ่านรหัสพันธุกรรม 11 ยีน 1.สมาธิ 2.สติปัญญา 3.ภาษา 4.ดนตรี 5.ความจำ 6.กีฬา 7.การเรียยนรู้ 8.การริเริ่มสร้างสรรค์ 9.การคำนวณ 10.การควบคุมอารมณ์ 11.การควบคุมตนเอง   ขั้นตอนการให้บริการ 1.บริการให้คำแนะนำและปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ 2.เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ โดยสามารถเก็บโดยเจ้าหน้าที่หรือสามารถปฏิบัติได้โดยตนเอง จากกระพุ้งแก้มโดยถูขึ้นลง ข้างละประมาณ 45 วินาที ทำซ้ำกันสองข้าง 3.นำก้านตัวอย่างดีเอ็นเอ ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างและหักด้ามจับออกตามรอย 4.ส่งตัวอย่างดีเอ็นเอกลับมาที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 5.ทางบริษัทส่งผลรายงานกลับเพื่อชี้แจงผลการตรวจสอบ ดีเอ็นเอ อย่างเป็นระบบ 6.บริการหลังการขาย ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ที่พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป
อ่านบทความ
J Biohealth, Bioactive Peptide อาหารเสริม และนวัตกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านที่สุดในเวลานี้

ติดต่อเรา
Tel: 088 830 1890
Tel: 081 542 9685
Tel: 089 291 4443
Email: JongsawadiClinic@gmail.com