เลือกภาษา
เกี่ยวกับเรา
จงสวัสดิคลินิกเวชกรรม เป็นคลินิกเวชกรรม ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งด้านการป้องกันภาวะสุขภาพ การรักษาในกลุ่มโรคเรื้อรัง และการบริการด้านความงามที่ครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ชะลอวัย ความงามและเซลล์บำบัด รวมทั้งทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยอย่างมืออาชีพ

จงสวัสดิคลินิกเวชกรรม มีศักยภาพในการรองรับลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว มีห้องตรวจและต้องทำหัตถการที่เป็นสัดส่วน มีความเป็นส่วนตัวภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ร่มรื่นคลอด้วยเสียงดนตรีบรรเลง...

เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการดังกล่าว จะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสและเข้าถึงเจตนารมณ์ของทีมงานภายใต้คำขวัญที่

“อบอุ่นเหมือนบ้าน เสมือนท่านเป็นหนึ่งในครอบครัวเรา”

ตลอดระยะเวลากว่า 5ปี ที่เราได้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและความงาม การบริหารจัดการของจงสวัสดิคลินิกเวชกรรม ยังยึดในหลักการโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางการทำงานเป็นทีม (Team Work) ที่มีประสิทธิภาพมีความเป็นกันเอง อบอุ่นที่ลูกค้าสัมผัสได้จากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน

ลูกค้าสามารถเป็นตัวแทนของจงสวัสดิคลินิกเวชกรรมไปเล่าสู่กันฟังในเรื่องสุขภาพและความงามต่อไป จงสวัสดิคลินิกเวชกรรมยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า

“HEALTH FUTURIST AND BEAUTY BEYOND“


คลังภาพ
แพทย์ประจำคลินิก


นายแพทย์ จงสวัสดิ์ สองเมือง,
MD, MSc. Dermatology (MFU)
Bachelor of Pharmaceutical Sciences
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด


2541 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

2547 ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552 ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2555 ปริญญาโท ตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2556 ประกาศนียบัตร คีเลชั่นบำบัด

2557 อบรม เรื่องเซลล์บำบัดในโรคหัวใจ-หลอดเลือด
ประสบการณ์ทำงาน


2547-2548 แพทย์ประจำ โรงพยาบาลสตูล

2548-2553 แพทย์ประจำ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

2555-2556 แพทย์ประจำ โรงพยาบาลกรุงเทพ-สมุย

2556-2559 แพทย์ประจำ โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่

2559-2560 AntiAging & Cell therapy (Brio Clinic) โรงแรม Intercontinental กรุงเทพ

2560-2561 World class detoxification (Hydro Balance) Erawan Buliding กรุงเทพ

2561-2562 BRM Clinic Q-house Building กรุงเทพ

2562-ปัจจุบัน Lienjang clinic (ประเทศไทย)
สาขาและตัวแทนจำหน่าย


J Biohealth, Bioactive Peptide อาหารเสริม และนวัตกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านที่สุดในเวลานี้

ติดต่อเรา
Tel: 088 830 1890
Tel: 081 542 9685
Tel: 089 291 4443
Email: JongsawadiClinic@gmail.com